Skip to content

You are here: Home / Research / Patents

Patentes

Llumenera Cubica

Segons L’alçaria De La Columna Podrà Ser Emprada Com Balissa De Jardineria Baixa, Com Lluminaria DeJardi Privat O De Tipus Urba.Protegida Contra La Pluja, Penetracions D’objectes O Vandalisme Per Nous Jardins, O De Rehabilitació, Privats O Públics, Amb Diferents Alçaries De La Columna Noves Plaçes, Amb Personalització Dels Espais De Repòs, De Circulació O De Il·Luminació General Nous Carrers, De Vianants, On No Sigui Adequat Emprar Llumeneres De Vialitat O Semblants.Un Nou Sistema De Senyalització, Per Expressar Punts Amb Rètols O Logos D’interès Urbà O TècnicacomercialD’edificis Privats. (Senyalètica ) (PDF)

 

Llumenera Lectura

Històricament les “làmpades” de biblioteca eren, o las de sobretaula amb pantalla, o les penjades amb làmpada de incandescència. Posteriorment apareixen les de sobretaula lineals amb fluorescent, però perpendiculars a la visió.En quasi tots els casos els problemes de reflexos sobre el llibre o la poca uniformitat en el tauler de lectura han produït queixes per part dels usuaris. També amb lluminàries transversals, el fet de treballar amb ordinador portàtil causa dificultats per posicionar‐lo i per evitar que es generin ombres sobre el teclat o els documents no hi ha espai suficient Amb aquesta proposta es disposa el doble d’espai per triar la posició correcta.(PDF)

 

Llumenera Cassola Dinamica

De petit tamany, amb aplicació bàsica d’àmbits domèstics.Situació de interior.Posició aplic a paret Versatilitat amb possibilitats de modificació dels efectes, amb feixos Amples o raigs estrets de llum sobre el parament de suport, mitjançant la Rotació axial de dos semicilindres concèntrics.La construcció es preveu principalment amb plaques fines i flexibles de fustanoble amb vernissatge, o amb plàstics opacs de color o serigrafies.(PDF)

 

 

Captador De Llum Natural I Fotovoltaica

La presente invención se refiere a dispositivos de iluminación en general, particularmente se trata de un dispositivo de iluminación con dos componentes; por un lado la captación de luz natural y su ransporte directamente a través de fibra óptica, y por otro lado la generación de luz artificial mediante células fotovoltaicas; todo ello integrado en único elemento.
Estaría comprendida en el sector técnico de la luminotecnia, más concretamente en la iluminación de espacios interiores, el aprovechamiento de energías renovables y la sostenibilidad. La invención busca integrarse en los elementos constructivos de la arquitectura.(PDF)

 

 

Llumenera Triedre

Situació interior. Posició suspensió, aplic i de peu. Nivells d'il.luminació variables segons sistema Versatilitat amb capacitat per instal.lar-la de suspensió sobre una taula de menjador o reunió, adossada a una paret dirigint la llum a sostre, a paret o al espai, o de peu amb posicions discrecionals i també situar-les formant un conjunt lineal amb dos o més unitats. Pot emprar diferents models de difusors o plaques opaques i revestir-la amb Elements decoratius varis capacitat de funcionament amb un o dos tubs.Sistema elèctric alimentació de corrent per un extrem i interruptor per l'altra.regulació permet instal.lar regulador, amb tub adequat (PDF)