Concursos

Una manera d'incentivar la sensibilització en front la llum artificial és la realització de concursos d'il·luminació entre els estudiants de l'escola que permetin abocar les seves idees, alhora que els enfronti en un treball competitiu de síntesi i d'acotació temporal, igual que succeeix als concursos d'arquitectura que haurà d'enfrontar en un o altre període de la seva vida professional. Sensibilitzar a l'estudiant que la il·luminació artificial és una tasca creativa de gran qualitat formal i estètica, però amb una càrrega tècnica imprescindible per l'obtenció de resultats satisfactoris, que és l'altre dels objectius.